Czy mogę zwrócić zamówiony towar?
1. Tak - jeśli zamówiłeś produkt bez personalizacji.
W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Nie - jeśli zamówiłeś produkt z personalizacją ( grawerem).
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy m.in takiej, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów).
W jakim terminie mogę zwrócić towar?
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w zakładce "Formularz" lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W jaki sposób mogę zwrócić towar?

Dobrze zapakowaną i zabezpieczoną przesyłkę razem z paragonem wyślij na nasz adres ; Biżuteria4U Pasłęk 14-400 Ogrodowa 12. Pamiętaj, aby do odsyłanej przesyłki dołączyć formularz zwrotu, który umożliwi nam przelew środków na Twoje konto.  Ponieważ staramy się zapewniać klientom coraz wyższą jakość produktów i usług, zależy nam na tym, by poznać przyczynę zwrotu. Będziemy wdzięczni za podanie tej informacji w formularzu. Uwaga – NIE odbieramy przesyłek z płatnością przy odbiorze.